Baza danych działalności naukowo-artystycznej pracowników
Akademii Muzycznej w Krakowie
Szanowni Państwo!
Obecna wersja eBazy jest archiwalna(dane do dnia 31.12.2016 r).

Nowa wersja eBazy obejmująca sprawozdawczość od dnia 1.01.2017 r. dostępna jest w module Nauczyciel systemu NESOS.


--> NESOS <--